De cliënten zijn bij de medewerkers van Kummeling Begeleiding in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de begeleiding van de cliënt of in de organisatie. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure.

Klachtenregeling
Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Wanneer u een klacht heeft, kunt u die het beste eerst bespreken met een medewerker of diens leidinggevende. Als dat gesprek onvoldoende oplevert, kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van Kummeling Begeleiding. Dit kan via het online portaal met uw persoonlijke inloggegevens.

Vervolg
Nadat u uw klacht heeft ingediend ontvangt u binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

Externe klacht
Bent u het hierna niet eens met de maatregelen die genomen zijn? Dan kunt u een extra klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.