Organisatie

Bij Kummeling Begeleiding vinden we het belangrijk dat onze cliënten en hun ouders en/of verzorgers mee kunnen praten over onze organisatie. Er kan meegedacht worden over de zorg die wij bieden, onze werkwijze en de veranderingen die zich voordoen binnen de organisatie. Om onze cliënten en hun ouders en/of verzorgers hierin een rol te laten spelen, heeft Kummeling Begeleiding een cliëntenraad opgericht.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en ouders en/of verzorgers van onze cliënten. Elke zes maanden komen de leden van de raad samen en bespreken verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor de cliënten. Ze kunnen zowel gevraagd als ongevraagd advies geven aan de organisatie. Één keer per jaar zal een vertegenwoordiger van Kummeling Begeleiding aanwezig zijn bij een bijeenkomst.


Meer informatie

Voor meer informatie over de cliëntenraad kunt u contact opnemen met de organisatie.