‘Hoelang hebben we?’ Time Timer review

Tijd is een abstract begrip en soms lastig om mee om te gaan. Bij kinderen en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis is dit vaak lastig en de Time Timer helpt ze hierbij.

Gebruik Time Timer
De Time Timer geeft inzicht in hoeveel tijd er (nog) is voor een taak of activiteit. De tijd wordt zichtbaar gemaakt door een rode schijf. Deze kan op het juiste aantal minuten ingesteld worden (maximaal 60 minuten) en verdwijnt geruisloos wanneer de tijd verstrijkt. Als de tijd voorbij is, klinkt er een geluidssignaal. Het is ook mogelijk dit signaal uit te  zetten.
In plaats van het aantal minuten aan te geven, kunnen er blanco kaarten gebruikt worden. Op deze blanco kaarten kan met een stift of met stickers aangegeven worden over hoeveel tijd een (nieuwe) activiteit aan de beurt is. Zo kan de Time Timer ingedeeld worden in verschillende vakken voor verschillende activiteiten.

Ervaring
Bij Kummeling Begeleiding merken we dat kinderen en jongvolwassenen met ontwikkelingsstoornissen zich niet altijd bewust zijn van de tijd. Begrippen als  ‘je kan een activiteit 15 minuten doen, daarna gaan we iets anders doen’ zijn niet altijd duidelijk. Door de Time Timer in te stellen op het aantal minuten is het zichtbaar hoeveel tijd ze (nog) hebben, zonder dat ze daarvoor klok hoeven te kunnen kijken. Onze cliënten vinden het fijn om de Time Timer te gebruiken en vragen dan ook tijdens de begeleiding of wij hierop de tijd kunnen aangeven als ze een activiteit willen doen. Ze vinden het fijn om op deze manier zelf de tijd in de gaten te houden.