Jouw eigen autisme ontdekken? Gebruik deze werkboeken

‘Ik en autisme, thuis en op school’ en ‘Autisme in mij’, interactieve werkboeken autisme.
Bij Kummeling Begeleiding werken we met cliënten die de diagnose ASS hebben, uit verschillende werkboeken. We werken hiermee om de cliënten meer over autisme te leren en ze te laten ontdekken hoe autisme zich bij hun kenmerkt. Bij Kummeling Begeleiding werken we voor deze problematiek met de werkboeken ‘Ik en autisme, thuis en op school’ en ‘Autisme in mij’. Deze zijn geschreven door Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan, met medewerking van Martine Delfos.

Ik en autisme, thuis en op school’ 
Dit interactieve werkboek is geschreven voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar oud. Het werkboek is bedoeld om kinderen en jongeren met autisme meer over zichzelf en over autisme te laten leren, zodat ze zichzelf beter leren begrijpen. Elk kind is uniek en autisme zal zich bij ieder kind anders kenmerken. Door in het werkboek te werken, kunnen ze beter aan andere mensen uitleggen wat autisme is en hoe autisme zich bij hun kenmerkt. De omgeving kan hiermee rekening houden in de omgang met het kind. Ook is dit werkboek een hulpmiddel voor betrokken volwassenen, zoals een ouder, om naar het kind te luisteren en te leren wat autisme voor het kind betekent. In het werkboek ‘Ik en autisme, thuis en op school’ worden verschillende onderwerpen besproken, zoals ‘sterke kanten en interesses’, ‘ik en autisme’ en ‘communicatie’. In elk hoofdstuk wordt informatie gegeven, waarbij de kinderen door middel van stellingen kunnen aangeven wat het beste bij hen past. Daarnaast staan er ook tips in het werkboek, is er ruimte om zelf voorbeelden op te schrijven en staan er opdrachten en spelletjes in. Samen met een meelezer kan er in het werkboek gewerkt worden.

‘Autisme in mij’ 
Het interactieve werkboek ‘Autisme in mij’ is ontworpen voor jongeren op het voortgezet onderwijs. Het werkboek lijkt op het werkboek ‘Ik en autisme, thuis en op school’, maar is aangepast voor jongeren op het voortgezet onderwijs. Het werkboek geeft de jongeren meer inzicht in hoe autisme bij hen zelf werkt en hoe zij er het beste mee om kunnen gaan. In het werkboek staan opdrachten, stellingen, tips en is er ruimte om zelf voorbeelden op te schrijven bij de informatie. De onderwerpen die besproken worden zijn onder andere ‘sterke kanten en interesses’, ‘autisme in mij’, ‘anders denken’ en ‘op school: hoe organiseer ik alles?’.

‘Zo zie ik mezelf! autisme kaartspel’ 
Bij de hierboven beschreven werkboeken is het spel ‘Zo zie ik mezelf! autisme kaartspel’ ontwikkeld. In het spel worden kinderen uitgedaagd om na te denken over zichzelf. Hoe voelen, denken en gedragen kinderen zich in verschillende situaties. Het spel bestaat uit verschillende soorten kaartjes, namelijk stelling-, situatie- en schaalvraagkaartjes. Op de stellingkaartjes staat op beide zijden van het kaartje een stelling, bijvoorbeeld ‘Ik werk het best alleen’ en ‘Ik werk het best in samenwerking met anderen’. Het kind bedenkt welke stelling het beste van toepassing is en vertelt aan de ander waarom voor deze stelling gekozen is.
Op de situatiekaartjes staan verschillende situaties/momenten van een dag beschreven, zoals thuis, school en vrije tijd. Bij ieder moment van de dag staan vier verschillende situaties weergegeven. Bijvoorbeeld bij ‘Vrije tijd’ zijn dat ‘vakantie’, ‘feestjes’, ‘hobby’s’ en ‘uitstapjes’. Bij elk van deze situaties worden verschillende stellingkaartjes gekozen die aangeven hoe het kind zich gedraagt in de verschillende situaties.
Op de schaalvraagkaartjes staat een schaal afgebeeld met twee uitersten, bijvoorbeeld  ‘Ik pas me volledig aan veranderingen aan’ en ‘Ik hou me strak vast aan regels en afspraken’. Als eerst kan bijvoorbeeld een moeilijke situatie besproken worden en daar wordt dan een passend schaalvraagkaartje bij gekozen. Het kind kan aangeven waar hij of zij zich op de schaal bevindt en daarna kan eventueel besproken worden wat er voor nodig is om meer op het midden van de schaal uit te komen. Daarnaast zitten er ook blancokaartjes bij het spel om zelf stellingen of situaties op te schrijven.

Advertentie