Kummeling weet dat de opvoeding bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis een zware last kan zijn voor het gezin. Uw kind kan problemen ervaren met sociale vaardigheden, pesten of gepest worden, faalangst en depressie en dergelijke. Wanneer er nog geen diagnose is gesteld probeert u als ouder vaak allerlei opvoedkundige technieken om de gedragsproblemen van uw kind bij te sturen. Als dit niet aansluit bij de belevingswereld van uw kind dan levert dit frustraties op bij iedereen binnen het gezin.

Na de diagnose

Nadat er een diagnose wordt gesteld bij uw kind met bijvoorbeeld autisme spectrum stoornis, of ADHD, komen er veel vragen op u als ouder af en u twijfelt of u het wel goed doet. Wat betekent dit voor mijn kind? Hoe kunnen wij ons kind helpen? Hoe gaan wij de problemen aanpakken? Hoe leggen wij het aan de omgeving uit?
Kummeling Begeleiding kan u helpen met ouderbegeleiding om samen naar uw hulpvraag te kijken en advies te geven.

Wist u dat?

94% van de ouders tevreden is over het verloop van de opvoeding.

94%

Bijna de helft van alle ouders het opvoeden moeilijker vindt dan gedacht.

47%

Ruim één op de drie ouders zorgen of vragen heeft over de opvoeding.

36%

Wat leert u bij de ouderbegeleiding?

Tijdens de terugkerende gesprekken die onze persoonlijk begeleid(st)er met u voert, kunt u uw zorgen delen. U krijgt handvatten aangereikt om de communicatie tussen u en uw kind te bevorderen. Maar ook krijgt u kennis over de problematiek, leert u omgaan met emotionele uitbarstingen van uw kind. Tevens leert u op tijd grenzen aan te geven en structuur te bieden. De begeleiding wordt op maat gemaakt naar uw vragen en kan gemakkelijk bijgestuurd worden.

Praktische zaken

  • Ouderbegeleiding kan thuis, telefonisch, per mail of op onze locatie plaatsvinden.
  • Een gesprek kan vanaf een half uur tot een uur duren.
  • De frequentie van de gesprekken wordt afgestemd op uw behoefte.

Ik wil mij aanmelden voor ouderbegeleiding.

Ik wil mij aanmelden voor ouderbegeleiding