Gespecialiseerde individuele begeleiding

Onze gespecialiseerde individuele begeleiding is gericht op kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme spectrum stoornis (Asperger, PDD-NOS, McDD), ADHD en ODD. Tijdens de individuele begeleiding staat uw kind centraal. Er worden activiteiten ondernomen die passen bij het karakter, de interesses en mogelijkheden van uw kind. Uw kind krijgt zijn eigen vaste persoonlijk begeleider, zodat er een vertrouwensband ontstaat en er effectief aan de hulpvraag kan worden gewerkt.


De hulpvraag

Onze begeleiding is maatwerk, daarom wordt er met het gezin, het kind, Kummeling en eventueel andere partijen een begeleidingsplan opgesteld. Op basis hiervan worden lange termijn doelen en werkdoelen gecreëerd, welke via beloningssystemen worden bekrachtigd. Met onze ouderbegeleiding kunnen wij u als ouder ook ondersteunen.


Image

In de thuissituatie

Er kan tijdens de thuisbegeleiding gewerkt worden aan allerlei problematieken waar u en uw kind tegen aan lopen. Dit kunnen zaken zijn zoals het plannen van vrije tijd, persoonlijke verzorging, communicatie in het gezin en gevarieerder voedsel leren eten. Daarnaast merken wij op dat leerproblemen op school en huiswerk thuis vaak problemen geven. Om deze reden kunnen wij studiebegeleiding aanbieden die zich specialiseert in het structuren, plannen en het snappen van deze zaken. Tevens bieden wij psycho-educatie waarbij wij gebruik van werkboeken gericht op autisme, ADHD en faalangst om de zelfkennis van uw kind te vergroten.


Buitenshuis

Doordeweeks is er de mogelijkheid om gespecialiseerde individuele begeleiding te krijgen op onze locatie. Hierbij worden er activiteiten gekozen die passen bij het begeleidingsplan. De tijden of dagdelen zijn in overleg en worden ingezet op beschikbaarheid van de activiteitenruimte.


OV-training

Wij zijn er van op de hoogte dat de aanvraag voor leerlingvervoer steeds moeizamer verloopt. Daarom bieden wij tijdens de begeleiding individuele training in het Openbaar Vervoer. Het traject bestaat uit algemene kennis over openbaar vervoer tot het praktisch reizen naar school, werk, familie, etc.


Zwemles

In samenwerking met een andere organisatie bieden wij ook de mogelijkheid om individuele privé zwemles te krijgen. Eén van onze begeleiders begeleidt uw kind met het omkleden en blijft tijdens de zwemles aanwezig bij het bad om uw kind te ondersteunen en te motiveren. Daarnaast is er in het zwembad een gespecialiseerde zweminstructeur aanwezig om de les te geven.

Beschikking

De individuele begeleiding van Kummeling wordt vergoed vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Deze voorziening valt onder de Jeugdwet. U kunt voor jeugdhulp een aanvraag bij het jeugdteam van uw gemeente doen. Wij helpen u graag met de aanvraag voor een beschikking.


Ik wil mijn kind aanmelden voor individuele begeleiding

Ik wil mijn kind aanmelden voor individuele begeleiding