Gespecialiseerde groepsbegeleiding

Onze gespecialiseerde groepsbegeleiding legt de nadruk op omgang met leeftijdsgenoten en werken aan de sociale vaardigheden van uw kind. Bij Kummeling wordt uw kind ingedeeld in een groep waar hij zich veilig en prettig voelt. Voor de indeling van de groepen wordt er rekening gehouden met de interesses, karakters en de problematiek van de deelnemers. Voortdurend wordt er gelet op de groepsdynamiek. Een groep bestaat uit maximaal 6 cliënten met 2 gediplomeerde begeleiders. Tijdens de groepsbegeleiding worden er groepsactiviteiten gedaan, zoals sporten, knutselen, vliegeren, buiten spelen, koken, gezelschapsspel etc. Deze vinden plaats op onze locatie maar af en toe gaan wij er ook op uit naar bijvoorbeeld het zwembad, een binnenspeeltuin of naar het bos.


Image

Begeleidingsdoelen

Gedurende de begeleidingsuren werkt uw kind aan zijn eigen actieve werkdoel. Aan het begin van de begeleidingsdag bespreken we met alle deelnemers hun werkdoel en de planning van de dag. Aan het eind van de begeleidingsdag reflecteren we hoe de deelnemers aan hun werkdoel hebben gewerkt. Bij de gespecialiseerde groepsbegeleiding staan persoonlijke leerdoelen van de cliënt en een aantal algemene begeleidingsdoelen centraal, zoals:

  • Sociale vaardigheden aanleren
  • Normen en waarden aanleren
  • Leren samenwerken
  • Probleemsituaties oplossen
  • Inzicht in de ander krijgen
  • Vriendschap maken en onderhouden

Praktisch

De groepsbegeleiding kan plaatsvinden op zaterdag en zondag. Tijdens de schoolvakanties worden er nog extra dagen beschikbaar gemaakt voor deze begeleiding.

De tijden van de begeleiding zijn:
Zaterdag 10:00 - 16:00 uur
Zondag 10:00 - 16:00 uur

Beschikking

De groepsbegeleiding van Kummeling wordt vergoed vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Deze voorziening valt onder de Jeugdwet. U kunt voor jeugdhulp een aanvraag bij het jeugdteam van uw gemeente doen. Wij helpen u graag met de aanvraag voor een beschikking.

Ik wil mijn kind aanmelden voor groepsbegeleiding

Ik wil mijn kind aanmelden voor groepsbegeleiding