Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding legt de nadruk op omgang met andere cliënten zodat er aan sociale vaardigheden gewerkt kan worden. Bij Kummeling wordt de cliënt ingedeeld in een groepje waarbij hij zich veilig en prettig voelt. Voor de indeling van de groepjes wordt er rekening gehouden met de interesses, karakters en de leeftijd van de deelnemers. Voortdurend wordt er gelet of de groepsdynamiek goed verloopt. Een groep bestaat uit maximaal 5 cliënten met 2 gediplomeerde begeleid(st)ers. Tijdens de groepsbegeleiding ondernemen we activiteiten die gericht zijn op de doelen van elke cliënt. Voorbeelden van activiteiten zijn sporten, zwemmen, vliegeren, musea bezoeken, knutselen en nog veel meer. Tijdens deze activiteiten staan naast de persoonlijke leerdoelen van de cliënt een aantal begeleidingsdoelen centraal. Voorbeelden hiervan zijn:

Begeleidingsdoelen

  • Sociale vaardigheden aanleren
  • Normen en waarden aanleren
  • Leren samenwerken
  • Probleemsituaties oplossen
  • Inzicht in de ander krijgen
  • Vriendschap maken en onderhouden

Logeeropvang

De groepsbegeleiding vindt plaats op woensdagmiddag, zaterdag en zondag. Tijdens de vakanties worden er nog extra dagen beschikbaar gemaakt voor deze begeleiding. Meer informatie of een afspraak voor een kennismakingsgesprek? Vul dan het contactformulier in en dan nemen we contact op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.

Bekijk onze andere vormen van begeleiding.

Individuele begeleiding


Individuele begeleiding

Groepsbegeleiding


Groepsbegeleiding

Logeeropvang


Logeeropvang

Ouderbegeleiding


Ouderbegeleiding