Kummeling sluit zich aan bij Autismenetwerk ZHZ

autismenetwerk

Kummeling Begeleiding heeft zich sinds september 2016 aangesloten bij het Autismenetwerk ZHZ. Het netwerk is een platform waar professionals vanuit verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten en kennis met elkaar kunnen delen. Tevens kan er door het persoonlijke contact met allerlei disciplines, gemakkelijker worden doorverwezen naar wat de cliënt nodig heeft.

Kummeling heeft zich tot het Autismenetwerk ZHZ toegevoegd omdat wij willen innoveren in de manier waarop wij onze cliënten kunnen begeleiden. Door samen te werken met andere organisaties en elkaar van feedback te voorzien kunnen wij snel inspelen op nieuwe inzichten.